درباره هنر فیروزه کوبی

تاریخچه هنر فیروزه کوبی هنر فیروزه کوبی قدمتی کمتر از 100 سال دارد . خاستگاه آن خراسان بوده است ( احتمالا به واسطه وجود معادن سنگ فیروزه نیشابور ) ، اما امروزه جایگاه اصلی آن شهر اصفهان قرار گرفته است....
بیشتر بخوانید